Çanakkale SGK Staj Süreleri

Çanakkale SGK Staj Süreleri

Çanakkale SGK İl Müdürü Basri Tümsek’ten Staj Sürelerinin Emeklilikten

sayılmasına dair haberlere ilişkin duyuru…

Çanakkale SGK İl Müdürü Basri Tümsek basına yaptığı açıklama ile, Son

günlerde sosyal medyada yapılan haberlerden ve Kurumumuza yapılan

başvurulardan, 05/12/2017 tarih ve 30261 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan

“Sosyal Sigorta İşlemleri Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına İlişkin

Yönetmelik” ile staj ve öğrencilik sürelerinin emeklilikte geçerli sayılmasına

yönelik düzenleme yapıldığı hususunda gerçeği yansıtmayan haberlerin yapıldığı

görülmüştür.

Söz konusu Yönetmelik değişikliği;

a) 02.12.2016 tarihli ve 6764 sayılı Kanunun ile mesleki ve teknik

ortaöğretim sırasında tamamlayıcı eğitim ya da alan eğitimi gören

öğrencilerin “iş kazası ve meslek hastalığı” sigortası kapsamına

alınmasının,

b) 680 sayılı KHK ile Jandarma Genel Komutanlığı ve Sahil Güvenlik

Komutanlığının

İçişleri Bakanlığına bağlı hale getirilmesi ve Jandarma ve Sahil Güvenlik

Akademisinin kurulmasının,

bir sonucu olup, stajyer veya öğrencilerin sigortalılık başlangıcı ya da emeklilik

yaşının hesaplanmasına yönelik herhangi bir düzenleme değişikliği

içermemektedir.

Nitekim, sigortalılık başlangıcı ya da emeklilik yaşının hesaplanması dahil

sosyal güvenlik hakları ancak kanunla düzenlenebilecek haklar olup, bu hakların

yönetmeliklerle düzenlenmesi mümkün değildir.

Bu çerçevede, söz konusu haberlerin asılsız olduğu ve gerçeği yansıtmadığı

hususu kamuoyuna duyurulur.


Bu içeriğe bir yorum bırak