Bölgenin En Gelişmiş Yapı Malzemeleri Laboratuvarı ÇOMÜ’de

Bölgenin En Gelişmiş Yapı Malzemeleri Laboratuvarı ÇOMÜ’de

Haberin Fotoğrafları:


Çanakkale Teknik Bilimler Meslek Yüksekokulu bünyesinde 2003 yılında kurulan Yapı Malzemeleri Laboratuvarı; İnşaat Programı öğrencilerinin derslerini uygulamalı olarak gerçekleştirebilmesi ve yapı malzemeleri üzerinde bilimsel araştırma yapabilmesini amaçlamasının yanı sıra çeşitli kurum ve kuruluşlara, depreme dayanaklılık testi, beton analizleri, agrega deneyleri gibi sektörel bazda hizmetler vermektedir. 

Çeşitli sektörlerdeki ara eleman ihtiyacını karşılamaya yönelik eğitimlerin verildiği meslek yüksekokullarımızda, öğrencilere büyük avantaj sağlayan uygulama alanlarından biri olan Yapı Malzemeleri Laboratuvarının kuruluşuna ve verdiği hizmetlere dair laboratuvar müdürü Öğr. Gör. Ferruh Altınsoy’dan bilgiler aldık. 

Öğr. Gör. Altınsoy, 2003 yılında YÖK-Dünya Bankası Endüstriyel Eğitim projesi kapsamında sağlanan maddi destek ile kurulumuna başlanan Yapı Malzemeleri Laboratuvarının yıllar içerisinde bütçeden ayrılan ödenekler, Döner Sermaye çalışmalarından araç gereç alımı için kalan paylar ve gerçekleştirilen çeşitli projelerden sağlanan kaynaklarla bugünkü konumuna geldiğini ifade etti. 

Bölgenin en gelişmiş modern yapı malzemeleri laboratuvarı konumunda olduğunu söyleyen Altınsoy, laboratuvarın, Yapı Malzemeleri-Beton Laboratuvarı, Karayolları Asfalt ve Bitüm Laboratuvarı, Zemin-Kaya Mekaniği Laboratuvarı olmak üzere iç içe geçmiş 3 ayrı laboratuvardan oluştuğunu belirterek arazi ölçümlerini yapmak üzere modern cihazlarla donatılmış Topografya-Ölçme Laboratuvarının da bunlara ilave edilebileceğini söyledi. 

Laboratuvarın temel amacının İnşaat Programı öğrencilerinin ve üniversitemizin ilgili fakülte öğrencilerinin eğitim öğretim hizmetlerine yönelik uygulamalı derslerin yapılması, yapı malzemeleri üzerinde bilimsel araştırma deneyleri ve inşaat sektöründen gelen taleplere göre standart deney normlarına uygun deneylerin gerçekleştirilmesi olduğunu belirten Altınsoy aynı zamanda kalite arttırmaya ve araştırmaya yönelik çalışmalara ihtiyaç duyulan alanlarda, inşaat malzeme sektörü, yapı denetim kuruluşları, kamu kuruluşları, bağımsız kuruluşlar gibi kurum ve kuruluşlara da hizmet verildiğini ifade etti. 

Laboratuvarda Agrega deneyleri, beton agregasından numune alma ve deney numunesi hazırlama, elek analizi, özgül ağırlık ve su emme oranı tayini, yüzey nemi oranı tayini, beton agregalarında dona dayanıklılık, ince madde oranı tayini, organik kökenli madde tayini, Granülometrik bileşim tayini, doğal yapı taşları muayene deneyleri, aşınmaya dayanıklılık (aşınma oranı) tayini ve birim ağırlıklarının tayininin yapıldığını belirten Altınsoy “Laboratuvarımızda her türlü resmi ve özel yapıların inşasında kullanılan beton ve çelik çubukların mekanik testleri, hazır beton santralleri için beton karışım hesapları, beton parke taş üreticileri için gerekli olan beton karışım hesapları, yapı malzemeleri laboratuvarı-hazır beton santralleri çalışanları için eğitim, bitmiş yapıların depreme dayanıklılık testleri yapılmaktadır” dedi.
Fotoğraflar: Tuncay AkBu içeriğe bir yorum bırak